kort

En kanotur på Skjern å er en hyggelig og eventyrlig oplevelse for hele familien.
En tur så tæt på naturen er både afslappende og fredelig for alle.

1. Hastrup Rasteplads, Hastrupvej, 7323 Give
På rastepladsen er der mulighed for teltopslagning uden gebyr. Toilet og vand forefindes.

2. M.E.S. Søren, Dørslundvej 44, 7330 Brande
Sidst i søen på venstre side er der anlagt rasteplads, denne kan frit benyttes. Vand, toilet og grillplads forefindes.
Trailer/rampe er til rådighed, når kanoen skal over stemmeværket.

3. Brande Camping, Herningvej 107, 7330 Brande
Dette er et forslag til at raste eller overnatte mod betaling. Der er mulighed for proviantering. Husk indskrivning foregår i kiosken.

4. Sandfeld Rast, Sandfeldvej 28, 7330 Brande
Der er mulighed for overnatning uden gebyr. Vand, toilet og grillhytte forefindes. Bemærk: ca. 12 km. til næste rast.

5. Engebækbroen
Mulighed for hjemtransport, kanoerne trækkes op på venstre bred, ca. 3 km. fra Sandfeld Rast.

6. Skjern Å Bro, Sdr. Greenvej, 7400 Herning
Ophalingssted kort efter broen på højre bred ved stemmeværket. Her findes toiletter og drikkevand. Der er mulighed for overnatning i shelters. Ingen gebyr.

7. Skarrild By, Engvej, 6933 Kibæk
Der er anlagt kanorast med bålhus og shelters på venstre bred efter broen. Toilet og vand forefindes. Mulighed for proviantering i byen.
Kanoer til hjemtransport henvises til modsatte bred ca. 100 m. nedstrøms, se skiltning.

8. Sdr. Felding, Søndergade, 7280 Sdr. Felding
Her passeres Herning-Varde landevejen. På venstre bred ca. 100 m. efter broen findes Sdr. Felding camping og hytteby, overnatning mod gebyr. For hjemtransport afsluttes turen her. Ca. 100 m. nedstrøms er der mulighed for rast. Der kan købes proviantering i byen.

9. Borris, Skolevænget, 6900 Skjern
Skov- og Naturstyrelsen har anlagt kanorast på højre bred. Shelter, tørkloset, borde og grill findes på pladsen, ikke drikkevand. Ingen gebyr.
Ca. 1 km. til Borris By med mulighed for proviantering.

10. Gjalbæksbro, Sønderskovvej, 6900 Skjern
Ophalings- og isætningssted. Kanoen trækkes på land til venstre efter vejbroen.

11. Skjern Havn, Petersmindevej,  6900 Skjern
Et godt sted at holde hvil. Toilet og grillplads forefindes. Der skal holdes til højre før broen.

12. Lønborg Rasteplads, Skjernåvej, 6880 Tarm
Lige efter Lønborg Kirke er der mulighed for at raste. Toilet forefindes.

Bemærk: Der skal holdes til venstre hele vejen indtil åen deler sig i to, ca. 1½ km efter Lønborg Kirke, hvor der skal holdes til højre. Der må ikke sejles de andre veje, da det er fredet område.

13. Pumpestation Nord, Langkjærvej, 6900 Skjern
Dette er sidste rasteplads inden Ringkøbing Fjord. Der er mulighed for overnatning. Toilet, vand og grillplads forefindes. Ca. 1 time til Skaven Havn.

14. Skaven Havn, Skavenvej, 6880 Tarm
Sidste stop for sejlads på Skjern Å. Kanoerne ligges på land før Restaurant Skaven Hus.

Hastrup Rasteplads til M.E.S. – 8 km
M.E.S. til Brande Camping – 6 km
Brande Camping til Sandfeld Rast – 4 km
Sandfeld Rast til Engebækvej – 3 km
Engebækvej til Skjern Å bro – 9 km
Skjern Å bro til Skarrild By – 9 km
Skarrild By til Sdr. Felding – 12 km
Sdr. Felding til Borris – 12 km
Borris til Gjaldbækbro – 3 km
Gjaldbækbro til Skjern Havn – 10 km
Skjern Havn til Lønborg Rast – 6 km
Lønborg Rast til Pumpestation Nord – 2 km
Pumpestation Nord til Ringkøbing Fjord – 3 km

Sejladshastighed ca. 3 km. pr. time