Sejladsregler

 • Kun kanoer, kajakker og robåde med registreringsnummer må sejle på åen og i søerne
 • Der må kun sejles i perioden 16. juni til 30. september. Der må kun sejles dagligt mellem kl. 08.00 til kl.18.00.
 • Der må ikke sejles mod strømmen eller ind mod brinker, garn eller ruser.
 • Der må ikke larmes – lyt istedet til naturen.
 • Der må ikke sejles med sammenbundne kanoer.
 • Smid ikke affald! Tag det med til rastepladserne.
 • Der må ikke tændes bål udenfor de anviste steder (rastepladser).
 • Hunde må ikke medtages.

Fiskeri

 • Fiskeri må ikke ske fra kanoerne.
 • Hvis du vil fiske kræver den danske lovgivening at du køber et fiskekort af staten.
 • Ligeledes skal der købes fiskekort af lodsejerene. (Ring for information)
 • Der må kun fiskes der hvor kortet gælder.

Landgang

 • Brug de anviste raste- og teltpladser.
 • I dagtimerne er det tilladt at gå i land på udyrkede arealer, der ikke er indhegnet.
 • Det er ikke tilladt at gå i land på afgræssede enge, ved bebyggelser og i haver.
 • Stemmeværker eller skodder må ikke røres.
 • Ved passage af stemmeværker etc. er det vigtigt at man husker at køre bådtralieren tilbage- der kommer også nogle efter dig.

Larm

 • Larm er meget ilde set.
 • Hvis du ønsker en naturoplevelse er det vigtigt at du husker at du er gæst i naturen – dyrene bor der.

Proviant

 • Ved Brande Camping er der et cafeteria hvor der kan handles og spises.
 • Rastepladsen i Skarrild By ligger 500 m. fra en lille købmand som har åben
 • mandag – fredag til kl.19 og lørdag – søndag til kl.17.
 • Sdr. Felding Campingplads ligger i Sdr. Felding by hvor der er mulighed for proviantering.
 • Borris Rasteplads ligge ca. 1 km. fra Borris by hvor der også kan handles.

Affald

 • Smid aldrig affald i åen eller på brinken.
 • Der er skraldespande på alle rastepladser.

Åben ild

 • Der på kun tændes åben ild på rastepladsernes bålplads.
 • Husk altid at slukke bålet når det forlades.

Gode råd om kanosejlads

 • Fordel vægten ligeligt, med tyngde i bagenden,
 • Stå aldrig op i kanoen.
 • Bevæg dig altid med langsomme og rolige bevægelser.
 • Den som sidder forrest ror, mens den som sidder bagerst styrer.
 • Hvis man kæntre – så stol på redningsvesten, den kan godt bære dig.
 • Medbring en vandtæt pose til eks. mobiltelefoner.
 • Tag en snor (ca. 2 m) og bind pagajen til håndledet.

Parkering

 • Der er parkeringspladser ved alle rastepladser.
 • Hvis man kommer i 2 biler – kør den ene til slutstedet og den anden til startstedet.

Sikkerhed

 • Tag altid redningsvesten på, også selvom at du er en udmærket svømmer.
 • Bind jeres ting fast til kanoen så det ikke synker.
 • Hvis en kano driver fra jer, ring straks til udlejer.
 • Ved landgang stiger den forreste af først og trækker kanoen på land.
 • Pas på nedhængende grene. Bøj jer fremover så man ikke får noget i øjnene.